7018 3500
Check-In : 1pm
Check-Out : 12pm
Our location

Өрөө сонгох

Та хэзээ манай зочин болохыг хүсч байна вэ?

Karaoke

k4
k5
k1
k3
k2
k4 k5 k1 k3 k2

Make reservation – 95183500