Home

Бизнес өрөө

  • Placeholder Image
  • Placeholder Image
  • Placeholder Image

Манай зочид буудлын 5-н давхарт байрлах бизнес өрөө нь аялагч таны шаардлагад нийцсэн оффисын болон ажил хэргийн бүхий л программ хангамж, утасгүй интернет зэргээр тоноглогдсон.